Sadarbība ar Valsts Probācijas Dienestu

Kopš 2012. gada sadarbojamies ar Valsts Probācijas Dienesta Salaspils filiāli ar piespiedu darbu nosodītām personām veikt piespiedu darbus priekš cilvēkiem, kas iziet rehabilitācijas programmu pie mums. Tādā veidā viņiem ir iespēja, nepārtraucot rehabilitāciju, izciest arī tiesas piespriesto sodu.