Biedrības mērķi:

• Pašaizliedzīgas un nekomerciālas palīdzības sniegšana cilvēkiem, kas ir atkarīgi no alkoholiskām, narkotiskām vai psihotropām vielām, kā arī cilvēkiem kas cieš no cita veida atkarībām, kas nodara ļaunumu fiziskai un garīgai cilvēka veselībai.
• Pašaizliedzīgas un nekomerciālas palīdzības sniegšana ģimenēm un tiem cilvēkiem kuru radinieki kļuvuši par uzskaitīto vielu atkarīgajiem – konsultāciju un semināru organizēšana.
• Nodrošināt biedrības programmu dalībniekiem lietderīgu un patīkamu laika pavadīšanu.
• Veselīga un kristīga dzīvesveida popularizēšana
• Neformālās izglītības attīstības un brīvprātīgā darba veicināšana
• Personisku (individuālu) garīgo vērtību attīstīšana, balstoties uz kristīgās morāles principiem.
• Saskaņā ar rehabilitācijas programmu, iesaistīt biedrības dalībniekus dažādās praktiskās un izglītojošās nodarbībās.