Reto darbība šobrīd ir ļoti svarīga sociāla palīdzība, pamatā palīdzot atkarīgajiem no narkotikām. Mēs izpildām svarīgu lomu sabiedrības labā. Mēs gribam rādīt cilvēkiem par to, kas ir patiesās vērtības un ka tas nav saistīts ar to kas mums pieder vai kā attiecamies pret citiem. Kā pamatiemesls mūsu darbībai ir Dieva darbība mūsu dzīvēs caur Savu Dēlu Jēzu Kristu.

Pēc Vairāku gadu pastāvēšanas esam sapratuši, ka vēlamies virzīties uz priekšu ar to pašu mērķi kurš pastā kopš RETO pirmssākumiem – nodot vēsti par patiesību, cerību un dzīvi katram cilvēkam, kurš ir paklupis ne tikai narkotikās vai noziegumos bet arī humanismā, reliģijā un citās lietās, kurās cilvēki liek savu cerību ārpus Dieva un Viņa plāna mūsu dzīvei.

Cerība tikai uz cilvēcisku gudrību, kas ir pretrunā ar Dieva Vārdā ieliktajiem principiem aizvien vairāk un vairāk ved pasauli haosā.

Tieši tāpēc mēs vēlamies turpināt uzticēties Jēzum, Bībeli lietojot kā mūsu ceļvedi, kā nekā tieši tur atrodam visas nepieciešamās atbildes.

Jēzus, Dieva Dēls piedzima, nomira un augšāmcēlās. Ar to Viņš izpildīja Glābšanas plānu, kurš tika radīts tūkstošiem gadu pirms tam. Neviens un nekas nespēja tam traucēt un nekas nespēs tā darbību apstādināt turpmāk lai piepildītos katrs Viņa teiktais vārds, kas mums šobrīd ir pieejams kā Bībele.